Privacy Policy

Dataprivacy is van groot belang voor De Stoffenkamer en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens. 

Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens
Eenmanszaak  De Stoffenkamer, onder leiding van Helena Balcaen, is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.


Bedrijfsregistratie: De Stoffenkamer
Geautoriseerd vertegenwoordiger: Helena Balcaen
Btw-nummer: VAT NO. BE0628671252

Waar slaan we je gegevens op?
De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden bewaard via ons website systeem op het Lightspeed platform.

Wie heeft er toegang tot je gegevens?                                                                                 Jouw gegevens zullen nooit buiten De Stoffenkamer voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken. Welke categorieën van derden vind je hieronder onder elk specifiek proces.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen, zullen wij je informeren of de verstrekking van persoonlijke gegevens statutair is of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen als je ervoor kiest om dit niet te doen.

Wat zijn je rechten?
Recht op toegang: 
Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt ons contacteren dat zodat wij je persoonlijke gegevens bezorgen via e-mail.

Recht op meeneembaarheid: 
Wanneer De Stoffenkamer je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

Recht op correctie: 
Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. 

Als je een account hebt, kun je je persoonlijke gegevens bewerken op je accountpagina.

Recht op wissen:
Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door De Stoffenkamer zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties

* je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
* je hebt een openstaande schuld, ongeacht de betalingsmethode
* als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels.

Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang: 
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van De Stoffenkamer. Wij zullen niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.

Je recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom hebben we speciale klantenservicemedewerkers die je verzoeken in verband met je hierboven vermelde rechten behandelt.

Functionaris voor gegevensbescherming:
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat we je persoonlijke gegevens continu op een open, nauwkeurige en legale manier verwerken. Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op [email protected]

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: 
Als je van mening bent dat De Stoffenkamer je persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kun je ons contacteren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Updates voor onze privacyverklaring:
Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring, bijvoorbeeld waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking of je rechten.